Giữ Luật Của Cư Sĩ : 5 Giới, 8 Giới

Sunday June 4, 2023

       Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Tịnh xá Kỳ Viên, của ông Anathapindika gần thành Savatthi. Rồi một nam cư sĩ tên là Dhammika cùng với năm trăm cư sĩ khác đến viếng Thế Tôn. Sau khi đến gần và đảnh lễ Thế Tôn, họ kính cẩn ngồi xuống một bên và cư sĩ Dhammika thưa với Thế Tôn bằng bài kệ rằng:

       Kính thưa Tôn giả Gotama, Bậc Trí tuệ rộng lớn, con kính xin hỏi ngài: Một vị đệ tử xuất gia và một vị đệ tử tại gia nên hành xử như thế nào để được xem là hoàn thiện?

       (...)

       (Giữ 5 giới)

       Bây giờ ta sẽ giảng cho các con về những bổn phận của người cư sĩ tại gia mà nếu sống theo đó, người ấy sẽ trở thành một để tử tại gia toàn thiện. Vì vẫn còn bận bịu với đời sống gia đình, người đệ tử tại gia không thể thành tựu tất cả các Pháp hành của người xuất gia.

       Người cư sĩ tại gia không nên sát sanh, không tạo điều kiện cho việc sát sanh, và không tán đồng hành động sát sanh của người khác. Vì ấy không nên làm thương tổn bất cứ chúng sanh nào trên thế gian, cho dù chúng sanh mạnh hoặc yếu.

       Khi biết một vật thuộc về người khác, người Phật tử tại gia quyết không trộm cắp bất cứ vật gì ở bất cứ nơi nào. Vị ấy không sai khiến người khác trộm cắp và không tán đồng hành vi trộm cắp của người khác. Người ấy nên từ bỏ và chấm dứt tất cả những hành vi trộm cắp.

       Người hiền trí nên tránh xa đời sống tà hạnh như tránh hầm than đang hừng hực cháy. Nếu tự mình không thể hoàn toàn sống đời Phạm hạnh, thì vị ấy không nên xâm phạm đến vợ người khác.

       Khi ở trước hội chúng, nơi công cộng, hay khi một mình, vị ấy không nên nói dối. Vị ấy không nên xúi giục người khác nói dối, cũng không tán đồng việc người khác nói dối. Vị ấy nên hoàn toàn tránh xa tất cả những điều không thật.

       Khi đã quen thuộc và gần gũi với giáo Pháp, người cư sĩ tại gia không nên dễ duôi uống rượu và các chất say. Vì biết rằng uống rượu cuối cùng sẽ dẫn tâm trí chỗ điên loạn, vị ấy không uống rượu, không xúi giục người khác uống rượu, và không tán đồng hành động uống rượu của người khác.

       Vì say sưa men rượu, người ngu sẽ làm những việc xấu ác và khiến những kẻ vô tâm khác cũng làm theo như thế. Người cư sĩ tại gia nên từ bỏ và tránh xa việc uống rượu và các chất say vì đó là việc làm không mang lại phước báo mà chỉ mang lại sự điên loạn và mê mờ tâm trí, và đó là lạc thú của hạng người ngu muội và hạ tiện.

      (8 giới ngày bố tát)

      (1) Không sát sanh; (2) không lấy của không cho; (3) không nói dối; (4) không uống rượu; (5) không có quan hệ tình dục; (6) không ăn sai thời và ăn vào ban đêm. (7) không đeo tràng hoa hay thoa các nước thơm; (8) hãy nằm trên chiếu trải dưới đất.

       Tám hạnh này được gọi là Bát Quan Trai Giới được Đức Phật, Đấng Toàn giác đã chinh phục khổ đau, tuyên thuyết.

       Hãy hoan hỷ giữ trong sạch và đầy đủ tám giới này vào ngày thứ mười bốn, mười năm, và tám của mỗi hai tuần trong một tháng âm lịch.

       Rồi buổi sáng sau ngày Trai Giới, với tâm tín thành và hoan hỷ, bậc hiền trí đã thọ Bát Quan Trai nên tùy theo khả năng của mình và hợp lẽ đạo, cúng dường thức ăn và đồ uống đến chư Tăng.

       Hãy phụng dưỡng cha và mẹ hợp với chánh pháp và làm nghề đúng với chánh pháp, Người cư sĩ nào chuyên cần làm tròn những bổn phận này sẽ được sanh về cõi trời '' Tự Quang Minh.''

(Kinh Dhammika, Kinh Tập 2, 14, N.T.T.)

Những tập kinh khác:

Giáo Án Trường Bộ Kinh

Giới Thiệu Về Sổ Tay Pháp Theravāda

Một Kiếp Là Bao Lâu?

Thế Nào Là Tiểu Thiên, Đại Thiên Thế Giới ?

Ngày Của Chư Thiên

Chư Thiên Cũng Vô Thường

31 Cõi

Các Địa Ngục

Cảm Hứng Về Niết Bàn

Pháp sanh diệt

Ba Pháp Ấn: Vô Thường, Khổ, Vô Ngã

Cội Rễ Của Sự Vật

Luân Hồi

Đời Người Khổ Đau

Thế Gian Và Đau Khổ

Năm Điều Không Tránh Được

Sự Gìa

Không Tránh Được Tâm Bệnh

Người Ngu, Người Trí

Bốn Hạng Người

Bảy Yếu Tố Của Người Bạn Tốt

Thế Nào Là Người Khó Bảo

Người Đời Tham

Cha Mẹ Là Phạm Thiên

Trả Ơn Cha Mẹ Như Thế Nào?

Đặc Tính Của Người Nữ

Bậc Chân Nhân

Những Vấn Đề Khó Nghĩ Khó Bàn

Những Tuyên Bố Về Pháp

Biển Lớn Và Phật Pháp

Cái Gì Là Vô Thượng

Tượng Pháp & Chánh Pháp

Thuyết hành động

Biết Thế Giới Bằng Chính Cái Thân Của Mình

Phật Pháp Tồn Tại Bao Lâu

Giới Định Tuệ Là Gì

Bát Chánh Đạo & Giới Định Tuệ

Bốn niệm xứ và của Diệu Pháp

Phải Trả Nghiệp

Tái Sanh Làm Người Là Hiếm

Con Rùa Mù Và Tái Sanh

Có Thể Gặp Lại Trong Kiếp Sau

Khi Thấy Tập Khởi Của Khổ

Thấy duyên khởi là thấy Pháp

Học Kinh do Như Lai Thuyết

Nêu rõ điều Như Lai có dạy

Nếu Có Người Hủy Báng Hay Tán Thán

Thiện Và Bất Thiện

Phóng Dật Và Không Phóng Dật

Không Phóng Dật

Như Lý Tác Ý (Khéo tác ý)

Hộ Trì Căn

Chánh Tri Kiến

Có Một Buổi Sáng Tốt Đẹp

Không Có Lòng Tin Là Ngèo Khổ

Nghe Pháp Có Lợi Gì

Lời Nói Thiện

Xét Đoán Người

Bố Thí Đúng Đắn

Bố Thí Đúng Thời

Bố Thí Không Mong Cầu

Qủa Hiện Tiền Của Bố Thí

Cúng Cho Người Chết, Ai Được Hưởng?

Lợi Ích Của Tâm Từ Mẫn

Hai Sức Mạnh

Ba Hành

Ba Phước Nghiệp

Bốn Tinh Cần

Năm Căn

Sáu Pháp Hòa Hợp

Bảy Tài Sản

Tám Pháp Của Bậc Đại Nhân

Mười Pháp Thiện, Bất Thiện

18 Pháp Để Có Hòa Hợp

Tham, Sân, Si

Tham Ái Và Khổ Đau

Tham Dục Là Khúc Xương, Là Cục Than Hừng…

Thế Nào Là Thân Kiến

Tà Kiến Là Gì?

Năm Chướng Ngại

Năm Chướng Ngại: như 5 bát nước đục

Mười Kiết Sử

16 Cấu Uế Của Tâm

Giữ Luật Của Cư Sĩ : 5 Giới, 8 Giới

Giới Luật Của Tỷ Kheo

Tám Kính Trọng Pháp Của Tỷ Kheo Ni

Mục Đích Của Giới Bổn Pātimokkha

Mục Đích Của Phạm Hạnh

Về Ngâm Nga, Phổ Thơ…

10 Đề Tài Nói Chuyện

Thế Nào Là Một Chỗ Ở Tốt

Ăn Thịt Và Không Ăn

Thịt Gì Không Được Ăn

Sát Sanh Là Có Tội

Các Loại Thức Uống Được Phép Dùng

Đồ Ăn Nào Hôi Thối

Lợi Ích Của Giữ Giới

Giới Đức Dẫn Đến Giải Thoát

Tự Mình Làm Ngọn Đèn

Mong Cầu Và Thực Hành

Có Thể Nào Do Cầu Nguyện Mà Được

Các Pháp Cần Hiểu Cần Tu Tập

Thân Bệnh Tâm Không Bệnh

Chánh Niệm Diệt Trừ Tham Ái

Đừng Luyến Ái

Xa Lánh Danh Vọng

Từ Bỏ Ái Chứng Niết Bàn

Trừ Khử Hiềm Hận Bằng Cách Nào

Đừng Để Thù Hận Xâm Chiếm

Diệt Trừ Tư Tưởng Bất Thiện

Bị Phỉ Báng, Không Tức Giận, Được Tán Thán, Không Hoan Hỷ

Những Lời Dạy Về Tu Tập

Nên Và Không Nên Hành Trì

Pháp Đưa Đến Hạnh Phúc 2 Đời

Pháp Đưa Đến Ly Tham

Luôn Luôn Chánh Niệm

Giữ Giới, Chánh Trực Và Tu Tập Bốn Niệm Xứ

Tu Tập Giới Định Tuệ

Hãy Hành Thiền

Thế Nào Là Định

Mười Thiền Án

Thấy Chỉ Là Thấy

Tu Thiền, Học Pháp

Nghệ Thuật Hành Thiền

Ba Thanh Tịnh : Thân, Khẩu, Ý

Tu Tập Bốn Niệm Xứ

Chỉ Và Quán

Quán Như Thế Nào

Hộ Trì, Giác Ngộ, Chứng Đạt Chân Lý

Bốn Cách Dẫn Đến Giác Ngộ

Năm Cách Đi Đến Giải Thoát

Những bộ Kinh khác :