Khemārāma – Lịch Sử Hình Thành Và Tu Tập

Đôi dòng về Sư cô Như Liên (Bhikkhunī Susantā) và sự hình thành của Ni viện:

Sư cô Như Liên (thế danh Hồ Thị Liên) là đệ tử xuất gia của ngài trưởng lão Hòa thượng Viên Minh. Năm 1994, khi trần duyên đã dứt, cô Liên được ngài HT. Viên Minh cho thế phát xuất gia với pháp danh là Như Liên. Năm 1998, được sự chỉ định và khuyến khích của HT. Hộ Pháp, Sư cô cùng 9 vị Tăng Ni đi du học tại Trường Đại học Hoằng Pháp Phật giáo Nguyên thủy Quốc Tế (ITBMU) ở thủ đô Yangoon, Myanmar. Đến năm 2009, sau khi tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Phật học, Sư cô về nước và được Sư Bà chùa Tịnh Quang giao lại mảnh đất này, khi ấy là một vùng ao trũng hoang sơ đầy rậm rạp. Sư cô lấy lên Ni viện là Tịnh An Lan Nhã (Khemārāma) và bắt đầu xây dựng những cơ sở ban đầu của ngôi tịnh xá. Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, các công trình phụ của Ni viện đã tương đối được ổn định, trú xứ sinh hoạt của đại chúng cũng đã dần hoàn thiện.

 

Sư cô Như Liên - trụ trì Ni viện
 

Đôi dòng về thời khóa tu tập sinh hoạt của Ni chúng:

Ni viện Tịnh An Lan Nhã tu tập theo truyền thống Phật giáo Nam Tông dưới sự hướng dẫn trực tiếp của HT. Viên Minh (trụ trì tổ đình Bửu Long). Cũng như tất cả các ngôi chùa khác trong hệ phái, mỗi năm Ni viện đều tổ chức thọ đầu đà rằm tháng giêng và rằm tháng 4 âm lịch. Thời khóa tu tập và sinh hoạt trong nội viện bắt đầu từ 4h sáng với học giáo lý, nghe pháp, tụng kinh, hành thiền, lao động, v.v…  và kết thúc vào 19h30 mỗi ngày. Thêm vào đó, 4 ngày chủ nhật và 2 ngày (15ÂL và 30ÂL mỗi tháng) là ngày tịnh khẩu và chuyên tu thiền tích cực. Mỗi tuần, Ni chúng sẽ đi khất thực vào sáng chủ nhật để gieo duyên cùng tín thí trong vùng. Ni viện là trú xứ giành cho những người nữ có tâm nguyện xuất gia, tu học hay tìm hiểu và muốn thực hành giáo lý của Phật giáo Nam truyền. Không phân biệt quốc gia, dân tộc, tông phái, v.v... ai ai có tâm nguyện muốn học hay tìm hiểu đạo pháp đều được đón chào với từ tâm.

Khất thực mỗi tuần

Tụng kinh an lành

 

Sunday September 12, 2021
Tags : noi_bat
Các bài viết khác :