Nội Quy Phòng (Room Regulations)

Khemārāma – Tịnh An Lan Nhã
***

NỘI QUY PHÒNG
(Room Regulations)


Khemārāma hoan hỷ đón chào quý vị. Qúy vị hoan hỷ chấp hành nội quy phòng tại Ni viện. Mong cho được sự an vui!

Welcome to Khemārāma. You are expected to meet our room regulations. May you be happy and well!

? Trước khi ra về, quý vị hoan hỷ:

1. Giặt bao gối + mùng + ga nệm + chăn (mền).

2. Phơi ruột gối + ruột nệm.

3. Dọn dẹp phòng sạch sẽ.

4. Dọn dẹp nhà vệ sinh & bỏ rác đúng nơi quy định.

? Before leaving, please:

1. Wash the pillowcase + mosquito net + fitted sheet + blanket.

2. Dry the gut pillow+ mattress.

3. Clean up the room.

4. Wash the restroom + put trash in the right place.

Ra đi nhìn lại phòng này
Sao cho sạch đẹp hơn khi ta vào.

(Look back before you leave
And make sure it’s cleaner than when you entered).

Tuesday February 28, 2023
Các bài viết khác :