Nội Quy Dành Cho Khách (Guest Regulations)

Khemārāma – Tịnh An Lan Nhã
***

NỘI QUY DÀNH CHO KHÁCH
(GUEST REGULATIONS)

Khemārāma hoan hỷ đón chào quý vị. Qúy vị hoan hỷ chấp hành nội quy dành cho khách trong thời gian lưu trú tu tập tại Ni viện. Mong cho được sự an vui! Lành thay!

Welcome to Khemārāma. You are expected to meet our guest regulations when staying and cultivating in our nunnery. May you be happy and well. Sādhu!

1.    3 ngày đầu quý vị được tự do sinh hoạt theo khuôn khổ cho phép; từ ngày thứ 4, quý vị phải phải sinh hoạt theo Ni chúng tại Ni viện.

       In the first 3 days, you are allowed to do your personal daily activities in accordance with our monastic rules and regulations. However, from the 4th day on, you are expected to follow our monastic schedule (from practising time to daily monastic work) under the guidance of the Bhikkhuni Sangha.

2.    Chấp hành nội quy về giờ chỉ tịnh (10:00 pm) và giờ thức chúng (3:45 am); lên Chánh điện để tụng kinh với quý Sư cô lúc 4am.

       Follow our bedtime at 10:00 pm and wake-up time at 3:45 am; reach the Buddha Hall at 4:00 am to attend our morning chanting.

3.    Đi nhẹ - nói khẽ, nghe điện thoại bằng tai nghe (đặc biệt là ban đêm) để tránh làm phiền phòng bên cạnh.

       Please go slightly – say be quiet, use headphones (especially at night time) to avoid making noise affecting the next rooms.

4.    Qúy tu sĩ xin hoan hỷ không ăn buổi chiều; cư sĩ được yêu cầu tám giới khi tu tập ở Ni viện.

       Respected monks and nuns are expected not to eat at inappropriate times; lay devotees must keep eight precepts when staying here.

5.    Không qua phòng khác nói chuyện. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của Ni viện.

       Do not enter other rooms and talk with others, which affects our peaceful atmosphere.

6.    Nghe chuông và sinh hoạt theo đại chúng. Khi có duyên sự mà nghỉ tụng kinh, hành thiền hoặc lao tác, quý vị phải xin phép.

      Pay attention to the Temple Bell and follow our activities. If you want to be off from our monastic activities (due to personal unavoidable reasons), you are expected to ask our permission.

7.    Cố gắng không đi trễ trong mọi hoạt động.

       Try to be punctual in all activities.

8.    Có duyên sự cá nhân và cần đi ra ngoài thì nên báo cho vị Ni tri khách.

       Please let us know if you want to go out for your personal purpose.

We wish you a meaningful time!

Tuesday February 28, 2023
Các bài viết khác :