Lễ Thọ Đầu Đà Rằm Tháng Giêng 2016

Vừa qua, vào ngày 20/2 (nhằm ngày 13 tháng 1 năm  Bính Thân) tại Tịnh An Lan Nhã đã tổ chức lễ thọ đầu đà ngày rằm tháng giêng.

Cùng về tề tựu bên mái Chùa,, các hàng đệ tử Phật đã giành trọn một ngày đêm quay quần cùng nhau tu tập và học hỏi.

Lễ đầu đà diễn ra trong không khí thanh tịnh và tràn đầy niềm hoan hỷ. Các thiện nam tín nữ với tín tâm sâu dày với Tam Bảo và lòng nhiệt tình trong việc thực hành Pháp luôn làm cho lễ thêm phần thù thắng.

Lễ đầu đà được liên tiếp bởi các chương trình xem kẽ nhau, luôn làm cho các hành giả hứng thú và nhiệt tình hơn.

Noi gương Bậc Cha lành Thiền Tọa với thân tâm buông xả và thư thái, hành giả cùng nhau đi theo lời Ngài, ngồi Thiền dưới cội Bồ Đề để lắng lòng lại với chính thân tâm mình trong không gian tĩnh mịch.

Sau khi thân tâm nhẹ nhàng, chương trình luận đạo càng thêm sâu sắc và đầy cảm hứng Phật Pháp. Những trao đổi đầy chân thành và hiểu biết về giáo lý của các hành giả làm cho không khí nhuốm màu trí tuệ Pháp Bảo.

Với một Tâm thiện hướng về Tam Bảo một cách cung kính, những người con của Đấng Thiện Thệ đã một lần nữa vun trồng thiện nghiệp và kết gieo duyên lành trong Đạo Pháp.

Thursday September 2, 2021
Các bài viết khác :