Giáo Trình Pāḷi Trọn Bộ – HT. Minh Châu dịch

Friday April 14, 2023

 

Tên sách : Giáo trình Pali (trọn bộ); Tác giả : A. P. Buddhadatta, Maha Nayaka Thera; Dịch giả : HT. Thích Minh Châu; Ngôn ngữ : Pali-Việt

Link tải sách:

Những tập kinh khác:

Kaccāyanabyākaraṇaṃ (Full)

Pāḷi Number

Pali-Kaccayana (1)

Introduction to Pali By AK Warder

A Practical Grammar of the Pali Language By Charles Duroiselle

The New Pāḷi Course – Part I

The New Pāḷi Course – Part II

The New Pāḷi Course – Part III

Pāḷi Made Easy

Giáo Trình Pāḷi Trọn Bộ – HT. Minh Châu dịch

Pāḷi Sơ Cấp – Venerable Narada Thera

Những bộ Kinh khác :