Pāḷi Sơ Cấp – Venerable Narada Thera

Sách: An Elementary Pāḷi Course là tài liệu Pāḷi trình độ sơ cấp cho những ai có tâm nguyện muốn tìm hiểu cổ ngữ Pāḷi. Sách được viết bằng tiếng Anh.

Link tải sách: https://bit.ly/3h2b1iu

Saturday September 4, 2021
Các bài viết khác :