Lễ Thọ Giới Sadini Và Dâng Giảng Đường Tại Tịnh An Lan Nhã

Sau hơn 1 năm xây dựng, được sự ủng hộ cúng dường của Hiệp hội Mahakarunna - Đại Bi (Malaysia) 2 tỷ đồng. Vào ngày 1-1-2015, Tịnh An Lan Nhã đã diễn ra lễ khánh thành khu giảng đường và trai đường bao gồm công trình nhà bếp có chiều dài 20 mét, ngang 7 mét, cao 4 mét/tầng (cấu trúc hai tầng - một trệt, một lầu)
Về chứng minh có Trưởng lão Sri Saranankara Maha Thera và, trụ trì các tự viện và Chư tôn Đức Tăng Ni đến từ Hồ Chí Minh, Huế, huyện Châu Đức (BR-VT) và Phật tử trong và ngoài Hiệp hội Mahakarunna.
Tại buổi lễ, thay mặt cho chư Tăng, Trưởng lão Saranankara đã tán thán hạnh nguyện vì lợi ích chung của Sư cô Như Liên - trụ trì Tịnh An Lan Nhã và thiện tâm bố thí cúng dường của Phật tử. Đồng thời, nhắc nhở hàng Phật tử phải nỗ lực tinh tấn tu học nhằm hướng đến một đời sống an vui và giải thoát…
Sau đó, là lễ thọ giới Sa-di-ni của các Cô Tu nữ sau một thời gian tập sự theo nghi thức Phật giáo Nguyên thủy do Ngài Saranankara truyền giới.
Giới là nền tảng của sự tu tập, là những hạnh nguyện cao thượng mà người con Phật vâng giữ và làm theo để hỗ trợ trên bước đường giác ngộ giải thoát. Sau quá trình tìm hiểu và chơn chánh hướng cuộc đời mình theo Giáo Pháp, các Cô tu nữ đã nỗ lực tu học để xứng đáng được thọ nhận giới Pháp và khoác lên mình tấm Y Casa cùng với bình bát thiêng liêng đầy ý nghĩa.
Với trang phục trắng thể hiện sự trong sạch của Tâm trước khi thọ nhận giới Pháp, các giới tử trang nghiêm bước vào xin sám hối và xin được xuất gia, nguyện trọn đời đi theo dấu chân đấng Thiện Thệ.
Hòa cùng với cảm xúc thiêng liêng được nhận giới Pháp và y bát, Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử cũng dâng trào niềm hoan hỷ khi chứng kiến những người con của Như Lai trong màu vàng của Tấm Y thanh tịnh và cũng tự nhắc bản thân từ nay chính thức bước vào hàng ngũ của đệ tử xuất gia, chuyên cần tu học theo Chánh Pháp.
Buổi lễ kết thúc với những lời Kinh chúc phúc từ các bậc Trưởng lão, chư Tăng ni và đặc biệt là các Tân Sadini đến Phật tử và cầu nguyện đến chúng sanh các cõi được an vui tự tại.
Một ngày lễ có nhiều thiện nghiệp và duyên lành, gieo nhiều phước báu đến tất cả. Mỗi người đều đọng lại một nỗi niềm sâu sắc thấm nhuần tình Đạo Pháp.

Thursday September 2, 2021
Các bài viết khác :