Lễ Đặt Đá Xây Dựng Chánh Điện

LỄ ĐẶT ĐÁ XÂY DỰNG NGÔI BẢO THÁP BODHITẠI NI VIỆN KHEMĀRĀMA

Hôm nay ngày 30/05/2021 (nhằm ngày 19/04 ÂL), Ni viện Khemārāma – Tịnh An Lan Nhã đã tổ chức lễ đặt đá xây dựng ngôi chánh điện bảo tháp Bodhi (Giác Ngộ). Vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên Ni viện không thông báo rộng rãi cho Phật tử, chỉ có sự chứng minh của Sư ông Hòa thượng Viên Minh, chư Tăng tổ đình Bửu Long cùng quý sư cô Ni viện Viên Không. Tuy buổi lễ đặt đá chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 30 phút nhưng đã thập phần viên mãn. Nguyện cho ngôi bảo tháp được sớm ngày thành tựu như nguyện để chư Ni cùng Phật tử mười phương có được trú xứ vững vàng mà tu tập. Nguyện cho Phật pháp được trường tồn, nguyện cho Chư Tăng Ni được pháp thể khinh an, Phật tâm viên mãn, Phật sự viên thành.

ĐÔI NÉT VỀ SƯ CÔ NHƯ LIÊN (BHIKKHUṆĪ SUSANTĀ) VÀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA NI VIỆN

Sư cô Như Liên (thế danh Hồ Thị Liên) là đệ tử xuất gia của ngài trưởng lão Hòa thượng Viên Minh. Năm 1994, trần duyên đã dứt, sư cô được ngài Hòa thượng thế phát xuất gia với pháp hiệu là Như Liên. Năm 1998, được sự chỉ định và khuyến khích của HT Hộ Pháp, sư cô cùng 9 vị Tăng Ni khác đi du học tại Trường Đại Học Hoằng Pháp Phật Giáo Nguyên Thủy Quốc Tế (ITBMU) ở thủ đô Yangoon, Myanmar. Đến năm 2009, sau khi tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ Phật học, sư cô về nước và được sư bà chùa Tịnh Quang giao lại mảnh đất này, khi ấy là một vùng ao trũng hoang sơ đầy cỏ lá. Sau 12 năm xây dựng và phát triển, các công trình phụ của Ni viện đã tương đối được ổn định, trú xứ sinh hoạt của quý Đại chúng cũng đã dần hoàn thiện. Tuy vậy, Ni viện vẫn chưa có ngôi chánh điện khang trang và đủ cho chư Ni cùng Phật tử vân tập sinh hoạt cũng như tu tập. Vì nhân duyên đó sư cô đã phát nguyện xây dựng ngôi đại hùng bảo điện này, mong trợ duyên cho tất cả chúng sanh trên bước đường tu học giải thoát giác ngộ.

Xem thêm tại: https://www.facebook.com/tinhanlannha/posts/4616373168377074

Sunday January 2, 2022
Tags : new noi_bat
Các bài viết khác :