Hỏi Đáp Về Hiến Xác?

Nguồn:  Kinh Nghiệm Tuệ Quán (Dịch giả: Sư Toại Khanh)

Hỏi: Con muốn biết việc hiến xác, hiến tạng có phải là công đức bố thí hay không?

Trả lời:

Tác ý hiến tạng chính là tác ý bố thí nhưng đây là một công đức không bao giờ có đủ Tam Tư, nghĩa là người bố thích chỉ có tâm mà không có hành động cụ thể vì khi nội tạng của họ được lấy ra để trao cho người khác thì họ đã trở thành một xác chết không biết gì. Trong Abhidhamma gọi đó là thiền tư (Pubhacetanā), sự chuẩn bị tâm lý trước khi hành động. Mà ông cũng biết rằng một công đức hoàn hảo thì phải được hoàn tất với ba giai đoạn tâm lý là lòng thành trước khi, đang khi và sau khi thực hiện.

Nhưng dù sao việc hiến tạng cũng là một tấm lòng và ta cần phải nhận việc hiến tạng còn có một ý nghĩa không phải công đức, rất quan trọng là người hiến xác đã có lòng nhiều bỏ thân xác ngay khi còn sống và chính sự buông bỏ này sẽ là một trợ duyên cho giây phút cận tử. Việc lâm chung trong sự thanh thản nhẹ nhàng mới là điều kiện giúp cho đương sự sanh về lạc cảnh nhân thiên.

Wednesday September 15, 2021
Tags : new
Các bài viết khác :