Đổ Bê Tông Công Trình Bảo Tháp ( Đợt 5 )

  Vào sáng ngày ( 12/12/2023) Bảo Tháp Bodhi đang tiếp diễn đổ bê tông đợt 5 tại Ni viện Khemārāma – Tịnh An Lan Nhã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu. 

  Một số hình ảnh đổ bê tông đợt 5 tại ni viện Tịnh An Lan Nhã - Khemārāma:

Thursday December 14, 2023
Tags : new noi_bat
Các bài viết khác :