Đổ Bê Tông Công Trình Bảo Tháp (Đợt 1)

ĐỔ BÊ TÔNG CÔNG TRÌNH BẢO THÁP (ĐỢT 1) -  Tháng 2/2022

Công trình xây dựng bảo tháp Bodhi (ni viện Khehemrma) hiện vẫn đang duy trì tiến độ thi công theo kế hoạch từ lúc được khởi công.

Sáng hôm nay (25/02/2022), bảo tháp đã được đổ bê tông đợt 1.

Sau đây là các hình ảnh được ghi nhận:

 

Friday February 25, 2022
Tags : new noi_bat
Các bài viết khác :