Đào Móng Chánh Điện – Cuối Năm 2021

Chánh điện đã bắt đầu khởi công đào móng vào những ngày cuối năm 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Tuesday January 18, 2022
Tags : new noi_bat noi-bat
Các bài viết khác :