AN CƯ MÙA MƯA TẠI TỊNH AN LAN NHÃ – 2022

DÂNG Y TẮM MƯA VÀO HẠ TẠI NI VIỆN

KHEMĀRĀMA - TỊNH AN LAN NHÃ


Lễ dâng y tắm mưa nhập hạ đã chính thức diễn ra vào ngày 10/07/2022 (nhằm ngày12/06 Âl) tại Ni viện Khemārāma - Tịnh An Lan Nhã.


Đại thí chủ của dịp an cư mùa mưa năm nay là gia đình Sư Cô Tịnh Niệm (Quảng Nam); ngoài ra còn có sự hùn phước của Phật tử Diệu Viên và nhiều thiện nam tín nữ khác, kẻ ít người nhiều cùng hộ độ cho chư Ni an lòng tu tập trong mùa an cư nhập hạ này.


Nguyện Phước lành này được chia đều cho chúng sanh 31 cõi, cho ai ai cũng được thoát khỏi mọi khổ đau muộn phiền, được an vui và hạnh phúc, đời này và đời sau.


>>> __((())__ Hùn phước an cư: https://khemarama.net/lien-he/
>>> __((())__ Đến chùa tu tập cùng quý Sư cô mùa an cư: https://khemarama.net/lien-he/
>>> __((())__  Giới thiệu chùa: https://khemarama.net/lich-su-hinh-thanh-va-sinh-hoat/


Hình ảnh được ghi nhận:

 

Xem thêm tại:
https://www.facebook.com/tinhanlannha/posts/pfbid022SJfyHViuGrCaStDiXfdv5cCtSFYGzHebNKXmHAA474qqKy9X3Wf4iivrfBd5oLQl

 

Wednesday July 13, 2022
Tags : new noi_bat
Các bài viết khác :