Đại Lễ Dâng Y Kathina Tại Khemārāma - Tịnh An Lan Nhã (23/10/2022)

  Sáng ngày 23/10/2022 (28/9/Nhâm Dần), KHEMARAMA Tịnh An Lan Nhã (QL 56, Quảng Thành 2, Nghĩa Thành, Châu Đức, BRVT, VN) tổ chức lễ dâng y Kathina PL.2566 – DL.2022.   Vậy là một mùa an cư đã qua đi...

Chi tiết

Tham Đắm Tài Sản?

SN 3.6 – Kinh Appakā     Vua  Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: —Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con đang ngồi yên tịnh một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con: “Ít thay là những người trong đời này, sau khi được tài sản phong phú, dồi dào lại có thể không bị lôi […]

Hòa Thượng Ẩn Lâm - Arannavasi Mahāthera

Nguồn: budsas.org   Hòa thượng có thế danh là Lê Văn Tâm, sinh năm Mậu Tuất (1898) trong một gia đình nông dân tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thân phụ Ngài là cụ Lê Văn Cường, thân mẫu là cụ Ðặng Thị Dưỡng. Gia đình Ngài quy y theo Phật giáo Bắc Tông. […]

Khái Lược Lịch Sử Phật Giáo Nam Tông Kinh Việt Nam

                               TT. ThS. Thích Giác Trí HVPGVN TP/HCM   Tóm Tắt: Giáo Phật giáo Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam là một trong 09 tổ chức Phật giáo tháng 11 năm 1981 đã họp tại thủ đô Hà Nội đồng thuận […]

Đại Lễ Dâng Y Kathina Tại Khemārāma - Tịnh An Lan Nhã (23/10/2022)

  Sáng ngày 23/10/2022 (28/9/Nhâm Dần), KHEMARAMA Tịnh An Lan Nhã (QL 56, Quảng Thành 2, Nghĩa Thành, Châu Đức, BRVT, VN) tổ chức lễ dâng y Kathina PL.2566 – DL.2022.   Vậy là một mùa an cư đã qua đi và một mùa Kathina đã được thành tựu như nguyện. Ni viện xin thành tâm […]

Đại Lễ Dâng Y Kathina Tại Khemārāma - Tịnh An Lan Nhã (23/10/2022)

  Sáng ngày 23/10/2022 (28/9/Nhâm Dần), KHEMARAMA Tịnh An Lan Nhã (QL 56, Quảng Thành 2, Nghĩa Thành, Châu Đức, BRVT, VN) tổ chức lễ dâng y Kathina PL.2566 – DL.2022.   Vậy là một mùa an cư đã qua đi và một mùa Kathina đã được thành tựu như nguyện. Ni viện xin thành tâm […]

Từ Điển Pāḷi Proper Name

Từ điển danh từ Pāḷi (Pāli – Anh)   Link tải sách: https://bit.ly/2WQ7cWp