AN CƯ MÙA MƯA TẠI TỊNH AN LAN NHÃ - 2022

DÂNG Y TẮM MƯA VÀO HẠ TẠI NI VIỆN KHEMĀRĀMA – TỊNH AN LAN NHÃ Lễ dâng y tắm mưa nhập hạ đã chính thức diễn ra vào ngày 10/07/2022 (nhằm ngày12/06 Âl) tại Ni viện Khemārāma – Tịnh An...

Chi tiết

ĐỨC THẾ TÔN ĐÃ NÓI GÌ?

Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói: “Này Hiền giả, Sa môn Gotama nói điều gì?” Này Cunda, được nói vậy, Ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: “Ðây là Khổ, này Hiền giả, đó là điều Thế Tôn nói. Ðây […]

Hòa Thượng Ẩn Lâm - Arannavasi Mahāthera

Nguồn: budsas.org   Hòa thượng có thế danh là Lê Văn Tâm, sinh năm Mậu Tuất (1898) trong một gia đình nông dân tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thân phụ Ngài là cụ Lê Văn Cường, thân mẫu là cụ Ðặng Thị Dưỡng. Gia đình Ngài quy y theo Phật giáo Bắc Tông. […]

Khái Lược Lịch Sử Phật Giáo Nam Tông Kinh Việt Nam

                               TT. ThS. Thích Giác Trí HVPGVN TP/HCM   Tóm Tắt: Giáo Phật giáo Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam là một trong 09 tổ chức Phật giáo tháng 11 năm 1981 đã họp tại thủ đô Hà Nội đồng thuận […]

AN CƯ MÙA MƯA TẠI TỊNH AN LAN NHÃ - 2022

DÂNG Y TẮM MƯA VÀO HẠ TẠI NI VIỆN KHEMĀRĀMA – TỊNH AN LAN NHÃ Lễ dâng y tắm mưa nhập hạ đã chính thức diễn ra vào ngày 10/07/2022 (nhằm ngày12/06 Âl) tại Ni viện Khemārāma – Tịnh An Lan Nhã. Đại thí chủ của dịp an cư mùa mưa năm nay là gia […]

GIẢNG VỀ AN CƯ MÙA MƯA TRONG PHẬT GIÁO NAM TÔNG

Trong thể lệ trong Phật Giáo, khi đến mùa mưa các vị Tỳ-Khưu, Sa-Di phải nhập Hạ trong 3 tháng là an-cư trong một nơi. Trước khi an-cư nhập Hạ, phải chọn một chùa, một tịnh thất, một hang núi nào không có nạn khủng bố vì độc-trùng, ác thú, không có tiếng ồn ào. […]

Từ Điển Pāḷi Proper Name

Từ điển danh từ Pāḷi (Pāli – Anh)   Link tải sách: https://bit.ly/2WQ7cWp