Lễ Thọ Đầu Đà Rằm Tháng 4/2022

Hình ảnh lễ thọ đầu đà rằm tháng 4/2022 tại Khemārāma. Xem đầy đủ tại: https://www.facebook.com/tinhanlannha/posts/5739799176034462

Chi tiết

PHÁP HÀNH ĐẦU ĐÀ NGHĨA LÀ GÌ

Hòa thượng Hộ Pháp (nguồn: trungtamhotam.org)   Danh từ đầu đà âm từ chữ Pāḷi: “Dhataṅga” nghĩa là dẹp được những phiền não, loại trừ được những phiền não. Hành giả thọ pháp hạnh đầu đà là người ít tham muốn, biết tri túc, hoan hỷ ở nơi thanh vắng, không sống chung đụng với […]

Hòa Thượng Ẩn Lâm - Arannavasi Mahāthera

Nguồn: budsas.org   Hòa thượng có thế danh là Lê Văn Tâm, sinh năm Mậu Tuất (1898) trong một gia đình nông dân tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thân phụ Ngài là cụ Lê Văn Cường, thân mẫu là cụ Ðặng Thị Dưỡng. Gia đình Ngài quy y theo Phật giáo Bắc Tông. […]

Tam Tạng Nguyên Thủy Gồm Những Gì?

TAM TẠNG NGUYÊN THỦY GỒM NHỮNG GÌ? Source: phatgiaonguyenthuy.com   Tam tạng theo nguyên tác Pāḷi (theo Tam tạng Sri Lanka) có tất cả 58 quyển, tiếng Việt có 55 quyển. A. TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA) – Lời dạy của Đức Phật về những điều học giới. – Lịch sử Đức Phật. – Lịch sử kết […]

LỄ TƯỞNG NIỆM CÔ ĐẠI THÍ CHỦ PHƯƠNG ANH (LƯƠNG THỊ LAN)

Vị nữ thí chủ Phương Anh (thế danh Lương Thị Lan (1961 – 2014) là nữ đệ tử cư sĩ của Hòa thượng Viên Minh (thầy của NS. Như Liên) và một trong những đại thí chủ đầu tiên hùn phước khai sơn Ni viện Khemārāma – Tịnh An Lan Nhã. Cô là một Kapiya […]

LỄ TƯỞNG NIỆM CÔ ĐẠI THÍ CHỦ PHƯƠNG ANH (LƯƠNG THỊ LAN)

Vị nữ thí chủ Phương Anh (thế danh Lương Thị Lan (1961 – 2014) là nữ đệ tử cư sĩ của Hòa thượng Viên Minh (thầy của NS. Như Liên) và một trong những đại thí chủ đầu tiên hùn phước khai sơn Ni viện Khemārāma – Tịnh An Lan Nhã. Cô là một Kapiya […]

Từ Điển Pāḷi Proper Name

Từ điển danh từ Pāḷi (Pāli – Anh)   Link tải sách: https://bit.ly/2WQ7cWp