Đổ Bê Tông Công Trình Bảo Tháp ( Đợt 4 )

   Ni viện Khemārāma – Tịnh An Lan Nhã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu, vẫn đang trong quá trình xây dựng Bảo Tháp Bodhi.    Vào sáng ngày ( 9/10/2023) Bảo Tháp Bodhi đang tiếp diễn...

Chi tiết

Hạnh Phúc Cho Mình, Hạnh Phúc Cho Người

Tăng Chi Bộ – Chương 5          (1) -Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đem lại hạnh phúc cho mình, không đem lại hạnh phúc cho người khác. Thế nào là năm?        Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự mình đầy đủ giới hạnh, không có […]

Hòa Thượng Ẩn Lâm - Arannavasi Mahāthera

Nguồn: budsas.org   Hòa thượng có thế danh là Lê Văn Tâm, sinh năm Mậu Tuất (1898) trong một gia đình nông dân tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thân phụ Ngài là cụ Lê Văn Cường, thân mẫu là cụ Ðặng Thị Dưỡng. Gia đình Ngài quy y theo Phật giáo Bắc Tông. […]

Khái Lược Lịch Sử Phật Giáo Nam Tông Kinh Việt Nam

                               TT. ThS. Thích Giác Trí HVPGVN TP/HCM   Tóm Tắt: Giáo Phật giáo Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam là một trong 09 tổ chức Phật giáo tháng 11 năm 1981 đã họp tại thủ đô Hà Nội đồng thuận […]

Nghi Thức Tụng Giới Sāmaṇerī - Khemārāma

Phật giáo Nguyên thủy Therāvāda Khemārāma – Tịnh An Lan Nhã *** NGHI THỨC TỤNG GIỚI SĀMAṆERĪ   Tổng hợp và trình bày: Khemārāma Tài liệu lưu hành nội bộ   Kayirā ce kayirath’ enaṁ Daḷham-enaṁ parakkame. Sithilo hi paribbājo Bhiyyo ākirate rajaṁ. Những gì cần phải làm, Hãy làm với nhiệt tâm Đời xuất […]

Bức Tranh Vẽ Và Thơ Đạo Tịnh An Lan Nhã - Khemārāma Dâng Lên Thầy

  Thơ đạo: Khemārāma Họa sĩ: Đệ tử Diệu Viên     DẤU CHÂN THẦY (tác giả: Khemārāma)   Cõi phù du in vạn dấu chân thầy Tám mươi năm thoảng nhẹ tựa áng mây Sinh tử qua rồi, bao nhiêu kiếp sống Thầy vẫn trọn vẹn, tỉnh giác tại đây.   Nếu còn duyên, […]

Tìm Hiểu Kiếp Kế-Tiếp Của Mỗi Người

Tìm Hiểu Kiếp Kế-Tiếp Của Mỗi Người Tác giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)     Lời Nói Đầu     Tất cả mọi chúng-sinh dù nhỏ nhất, dù to lớn nhất đã sinh ra sớm muộn rồi đều tử (chết) cả thảy, không ngoại trừ một chúng-sinh nào cả. Sau khi mỗi chúng-sinh nào […]