Việc Đức Phật Đi Khất Thực Có Ý Nghĩa Đặc Biệt Nào Không?

Nguồn: Kinh Nghiệm Tuệ Quán (Dịch giả: Sư Giác Nguyên)

Việc Đức Phật đi bát có ý nghĩa đặc biệt gì không?

Việc Ngài đi vát chủ yếu là vì lợi ích cho chúng sinh. Hạnh khất thực là một trong những hình ảnh tiêu biểu của thánh nhân. Vì đời sống của một bậc thánh nhân luôn được biết đến qua qua sự giản dị về vật chất: giản dị trong việc ăn mặc, chỗ ở và ngay cả chuyện trị liệu bệnh tật. Người sống bằng hạnh khất thực phải luôn hài lòng với những thứ mình nhận được chớ không phải chỉ mong nhận được những thứ khiến mình hài lòng. Hạnh khất thực còn là một dấu hiệu của sự khiêm tốn. Ông thử tưởng tượn một người ôm bát đi xin ăn ngoài đường thì có lý nào lại kiêu ngạo về chuyện đó. Như vậy đối với một Tỷ-kheo phàm phu thì việc khất thực cũng là một pháp tu.

Wednesday September 15, 2021
Tags : new
Các bài viết khác :