Tu Học Của Cư Sĩ

TU HỌC CỦA CƯ SĨ

Chơn Tâm (Canada) tổng hợp

        Cuốn sách gối đầu dường cho hàng tại gia cư sĩ muốn tu học theo Phật giáo Nam Truyền.

Lời Giới Thiệu

     “Tu học của cư sĩ” là cốt lõi giáo pháp Phật giáo Nguyên thuỷ được tóm tắt bởi cư sĩ Chơn Tâm. Đây là cuốn sách gối đầu giường cho tất cả những ai đang học đạo.

 

Link tải sách:

Wednesday June 1, 2022
Các bài viết khác :