Tết Nguyên Đán 2023 Tại Tịnh An Lan Nhã

Giao thừa, tụng kinh an lành đầu năm và tết Nguyên Đán 2023 tại Ni viện Tịnh An Lan Nhã.

 

 

 

 

 

Thursday January 26, 2023
Tags : new noi_bat
Các bài viết khác :