Thuật Ngữ Luật Tạng Pāli

Friday April 26, 2024

Phật giáo Nguyên Thủy – Theravāda
Ni Viện Khemārāma – Tịnh An Lan Nhã
* * * * *

 

THUẬT NGỮ LUẬT TẠNG PĀLI

Tỳ khưu Giác Nguyên biên dịch

PL.2550 - DL.2006

 

LỜI NGUYỆN

Luật tạng là bản mệnh
Của chánh pháp thâm sâu
Xin mẹ cùng sư cửu
Thêm tuổi đời dài lâu
Người ơn từ tấm bé
Tình chẳng kể nông sâu
Được như ý thường lạc
Giữa cuộc đời biển dâu
Bản thân cầu vô nguyện
Phóng hạ bất hy cầu.

-- GN

LỜI SOẠN GIẢ

Học thuật chuyên môn nào cũng có riêng những thuật ngữ đặc dụng để gọi tên những ý nghĩa hay khái niệm đặc hữu vốn không thể hiểu theo ngữ nghĩa thông dụng trong các tự điển phổ thông. Chẳng hạn các chữ Kamma, Muṭṭhi, Hattha, Daṇḍa, ... trong Luật Tạng Pāli.

Tập từ vựng này được đúc kết từ ít nhất bốn nguồn chính là Phụ lục Pāli-Hán của Luật Tạng trong Nam Truyền Đại Tạng Kinh (Nhật Bản), Phụ lục từ vựng cuốn Buddhist Monastic Code của ngài Thānissaro (Hoa Kỳ), Mục Thuật Ngữ Luật Tạng của trang eVinaya trên Internet và Dictionary Of Early Buddhist Monastic Terms của giáo sư C.S. Upasak (do nhà Nava Nalanda Mahavihara xuất bản năm 2001).

Vì tạm thời không ưng ý với một số thuật ngữ Luật Tạng vẫn được dùng rộng rãi trong các kinh sách PG Nam Tông VN xưa giờ nên lúc cần thiết, chúng tôi chọn giải pháp dung hợp là dùng lại các dịch ngữ trong Nam Truyền Đại Tạng (đôi khi chỉ là chữ phiên âm). Chẳng hạn Ba La Di (Pārājika, một chữ dịch rất đắc cách là Hủ Bại) thay vì Bất Cộng Trụ, Ba Dật Đề (Pācittiya) thay vì Ưng Đối Trị, Bát Kỉnh Pháp (Garudhamma) thay vì Bát Trọng Pháp,...

Ở đây không có vấn đề tác quyền, nhưng để tránh những rắc rối không cần thiết, mong bất cứ ai dùng lại nguyên văn các định nghĩa từ tập Tự Vựng này cũng nên ghi rõ xuất xứ. Thâm tạ.

Onceland, 01/24/2006
Giác Nguyên

 

 

Link tải file pdf: Thuật Ngữ Luật Tạng Pāli

Những tập kinh khác:

Thuật Ngữ Luật Tạng Pāli

1) Giới Thiệu Về Từ Điển Danh Từ Riêng Pāḷi (Pāḷi Proper Name)

2) Bảng Chữ Viết Tắt

Tra Từ Điển Danh Từ Riêng Pāḷi (Pāḷi Proper Names)

Những bộ Kinh khác :