Pháp Cú [15]: Nay Sầu Đời Sau Sầu

Thursday November 10, 2022

Khemārāma tổng hợp và tóm tắt

 

 

Idha socati pecca socati,
Pāpakāri ubhayattha socati;
So socati so vihaññati, disvā Kammakili
ṭṭhamattano.

The evil-doer grieves here and hereafter;
he grieves in both the worlds.
He laments and is afflicted,
recollecting his own impure deeds.

Nay su, đi sau su,
K ác, hai đi su;
Nó su, nó ưu não,
Thy  nghip uế mình làm.

 

 

-- Pháp cú này được đức Thế Tôn thuyết tại Veḷuvana, đề cập đến ông đổ tể Cunda.

(*) Nghiệp ác của đồ tể Cunda:

Cunda hành nghề đồ tể giết heo đã được 55 năm. Muốn làm thịt con heo nào, ông bắt trói thúc ké nó vào gốc cột, lấy cây đòn tay vuông đập khắp mình nó cho thịt mềm ra và nở phù ra cho nặng cân. Xong rồi ông cạy răng, banh mỏ heo ra, nhét một khúc cây vào cáng miệng, không cho nó ngậm kín lại, đoạn ông lấy nước nóng đang sôi chế vào cổ họng heo. Nước nóng chảy tuột vào bụng heo làm loãng phẩn trong ruột nó và lôi cuốn ra ngoài hậu môn, hễ ruột heo còn chút ít phẩn dơ thì nước chảy ra còn đục, bao giờ ruột tẩy thật sạch, nước chảy ra thật trong thì mới thôi. Còn nước sôi trong ấm, ông chế luôn lên lưng heo, cạo cho vuột lớp da bên ngoài, ông lấy đuốc đốt râu heo, rồi dùng gươm bén chặt đầu nó ra, huyết heo chảy xuống, ông hứng vào chậu để dành rưới lên thịt khi quay heo.

Mặc dầu Đức Như Lai ngự trong ngôi chùa gần nhà, ông chớ hề nhìn ra ngày nào mà bước chân đến đó dâng cúng một nắm hoa, để bát chừng một vá cơm, hoặc làm chút ít công quả chi để bòn phước về sau.

(*) Cunda chịu nghiệp báo nhãn tiền:

Một hôm, đồ tể Cunda bị bệnh thình lình, mặc dù Một hôm, đồ tể Cunda bị bệnh thình lình, mặc dù chưa mạng chung nhưng vẫn bị hỏa ngục A-tỳ thiêu đốt. Trong lúc bị thiêu đốt nóng nảy như thế, ông Cunda có những hành động kỳ dị khác thường, như tiếng heo la rồi ông xuống gối, bò hai chân ra phía trước nhà, rồi bò vô phía sau nhà, gia nhân quyến thuộc xúm nhau kềm và bụm miệng ông lại cũng không ngăn được ác nghiệp tới thời trả quả. Thế rồi họ cũng buông thả ông ta ra để mặc ông bò lê bò la lung tung trong nhà, la hét luôn mồm như heo bị cắt cổ vậy.

Cunda bị nhốt trong nhà, bò lê lết, la hét như heo suốt 7 ngày 7 đêm, đến ngày thứ 8 thì tắt hơi bỏ xác, tái sanh vào địa ngục.

Một vị Tỳ-khưu đi ngang qua nghe những âm thanh khốn khổ của Cunda, bèn về bạch đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy rằng ông ta đang bị thiêu đốt trong địa ngục A-tỳ và kẻ nào dể duôi (Pamatto), mặc dầu còn tại gia hay đã xuất gia cũng đều chịu đau khổ trong hai cảnh giới như thế cả. Rồi Ngài đọc tiếp bài kệ sau đây:

“Idha socati pecca socati,
Pāpakāri ubhayattha socati;
So socati so vihaññati,
Disvā kammakiliṭṭhamattano”

Những tập kinh khác:

Pháp Cú [1]: Đau Khổ Đi Theo Người Làm Ác Nghiệp

Pháp Cú [2]: Hạnh Phúc Đi Theo Người Làm Thiện Nghiệp

Pháp Cú [03-04]: Oan Trái và Hận Thù

Pháp Cú [05]: Nhiếp Phục Hận Thù

Pháp Cú [06]: Lắng Yên Tranh Luận

Pháp Cú [07-08]: Tử Thần Đánh Bại Kẻ Ham Dục Lạc

Pháp Cú [09-10]: Ai Xứng Áo Cà-sa?

Pháp Cú [11-12]: Thấy Biết Như Chân

Pháp Cú [13-14]: Tham Dục Xâm Nhập Tâm Không Tu Tập

Pháp Cú [15]: Nay Sầu Đời Sau Sầu

Pháp Cú [16]: Nay Vui Đời Sau Vui

Những bộ Kinh khác :