Pāḷi Sơ Cấp – Venerable Narada Thera

Friday April 14, 2023

 

Sách: An Elementary Pāḷi Course là tài liệu Pāḷi trình độ sơ cấp cho những ai có tâm nguyện muốn tìm hiểu cổ ngữ Pāḷi. Sách được viết bằng tiếng Anh.

 

 

Link tải sách:

Những tập kinh khác:

Kaccāyanabyākaraṇaṃ (Full)

Pāḷi Number

Pali-Kaccayana (1)

Introduction to Pali By AK Warder

A Practical Grammar of the Pali Language By Charles Duroiselle

The New Pāḷi Course – Part I

The New Pāḷi Course – Part II

The New Pāḷi Course – Part III

Pāḷi Made Easy

Giáo Trình Pāḷi Trọn Bộ – HT. Minh Châu dịch

Pāḷi Sơ Cấp – Venerable Narada Thera

Những bộ Kinh khác :