Nhân Quả (Cảm tác sau khi đọc Phật Lý Qua Liêu Trai của Song Hào Lý Việt Dũng) – Thầy Viên Minh

Monday May 29, 2023

Nhân Quả
(Cảm tác sau khi đọc Phật Lý Qua Liêu Trai của Song Hào Lý Việt Dũng)

Tác giả: Viên Minh

"… Mong rằng người đọc nhận ra ẩn ý những chuyện Liêu Trai muốn truyền đạt hơn là chỉ mua vui qua những hư cấu lắm khi dung tục trong những chuyện ma quỷ, hồ ly,… có vẻ như hoang đường, mê tín này. Thực ra cõi âm dương tuy cách trở nhưng sự tương hội không phải không thường xảy ra, không ai không từng chứng kiến, có điều khó lý giải được mà tôi. Cho dù là ở cõi nào trong tam giới thì đạo lý vẫn như nhau, không ai trốn được quy luật của Pháp. Lẽ được – mất, hơn – thua, thành – bại, vui – khổ, vinh – hư, tiêu – trưởng, thăng – trầm, sinh – diệt… muôn đời vẫn là bài học giác ngộ ngay trong đời sống của mỗi người giữa vũ trụ bao la này. Cốt lõi của sự hiện hữu trong cõi đời vẫn không ngoài hai chữ Đạo và Đức. Thiếu Đạo thì nhận thức sai lầm, thiếu Đức thì hành động xấu ác, nhận thức và hành vi sai xấu thì hại mình hại người, chỉ đưa đến khổ đau bất hạnh. Ngược lại, có Đạo, có Đức thì nhận thức, hành vi đúng tốt và tất nhiên thường được an lạc hạnh phúc. Có lẽ Bồ Tùng Linh muốn nêu lên điều trọng yếu này..."

                                                                                                         Hòa thượng Viên Minh
                                                                                                             (Trích “Lời bạt”)

 

1. Giúp người qua khốn khó​

Ai ngờ giúp chính mình 

Gieo nhân lành quả tốt 

Đạo lý thật phân minh.

    

2. Tội phúc tâm ý tạo 

Vui khổ liền thấy ngay 

Đời như giấc mộng ảo 

Sao thoát khỏi trả vay.

    

3. Kẻ sĩ lòng ngay thẳng 

Nhân, nghĩa, trí vẹn toàn 

Âm dương đều mến mộ 

Phúc đến ch​ẳ​​ng lo toan.

 

4. Lạm quyền gây oan trái 

Nóng giận chẳng phân minh 

Hại người là tự hại 

Chỉ rước khổ vào mình. 

 

5. Biết an phận thủ thường 

Để học ra chữ Nhẫn 

Mới có được tình thương 

Xóa tan bao thù hận. 

 

6. Nếu oan trái không giải 

Kiếp kiếp còn cưu mang 

Đừng nói là ba kiếp 

Đời đời vẫn chưa tan.

 

7. Thế gian có thiện ác 

Như hai mặt âm dương 

Dại khôn đều phải thác 

Biết giữ được đạo thường.

 

8. Vay trả chuyện thường tình 

Tuy thưa mà khó lọt 

Đã vay đừng quên trả 

Đó mới là phân minh.

 

9. Sống nhờ ơn bá tánh 

Không tự giác, giác tha 

Phóng dật và thất niệm 

Không quỷ cũng là ma! 

 

10. Tướng do từ tâm sinh 

Trong lòng chứa bất thiện 

Ắt sẽ xuất tướng tinh 

Tâm yên tướng hảo hiện. 

 

11. Tự tánh vốn đầy đủ 

Không thấy mới vọng cầu 

Biết quay về tự giác 

Khỏi tìm kiếm đâu đâu.

 

12. ​Nếu đã không phước phần 

Đừng mong chi chiếm đoạt 

Được của chỉ hại thân 

Ôi tham thâm, lậm mạt! 

 

13. Làm lớn đ​ừ​ng nên ​l​áo 

Ưa nịnh nọt, khoa trương 

Chỉ làm cho dân khổ 

Thất thời, họa thảm thương! 

 

14. Sống vô ngã vị tha 

Là Đức lớn của Đạo 

Hạnh ba-la-mật-đa 

Xả thân vì bá tánh 

 

15. ​Chúng sinh vốn bình đẳng 

Tùy căn cơ thọ sinh 

Có khi người dạ thú 

Có khi thú hữu tình.

 

16. Đời người thư​ờ​ng mâu thuẫn 

Muốn phúc, gây họa tai 

Phúc phần đâu chẳng thấy 

Chỉ rước lấy bi ai! 

 

17. Chuyện xưa, nay không thiếu 

Thân tăng, tâm chẳng tu 

Sống chỉ lo hưởng thụ 

Chết để tiếng tu mù! 

 

18. Giàu không phải là phúc 

Phúc do sống biết điều 

Nghèo cũng không là họa 

Họa do ác tự chiêu.

 

19. Bậc chân tu giản dị 

Mượn pháp tướng làm thân 

Nội tâm luôn trong sáng 

Không chấp thủ giả chân.

 

20. Mê chi trò thắng bại 

Cao thấp chỉ cuộc cờ 

Sống làm người bất hiếu 

Chết quên cả sanh cơ! 

 

21. Trung trinh là nết hạnh 

Thủ tiết chỉ hư danh 

Chi bằng sống trung thực 

Không thẹn với trời xanh.

 

22. Có thể thắng ngàn người 

Nhưng lại không tự thắng 

Vẫn bị chúng chê cười 

Vẫn nuốt cay ngậm đắng! 

 

23. Rắn bên ngoài đáng sợ 

Không bằng "rắn” trong lòng 

Ai khéo chăn giữ "rắn"

Mới tự tại thong dong.

 

24. Đôi mắt vốn vô tội 

Ái dục do ý sinh 

Khiến mắt chịu mù tối 

Tâm tịnh mắt hoàn minh. 

 

25. Chân thật hơn khoa trương 

Khoe khoang điều chẳng có 

Không chuốc lấy tai ương 

Cũng đôi phen khốn khó.

 

26. Dù linh đan bảo bối 

Lợi hại cũng khó phân 

Tùy tâm người sử dụng 

Mới biết được giả chân.

 

27. Tình trường duyên tan hợp 

Như gió thổi sóng chao 

Đừng gượng cầu lấy bỏ 

Đừng níu giữ chiêm bao!

 

    

   Nguồn: http://www.trungtamhotong.org/

Những tập kinh khác:

Thong Dong – Thầy Viên Minh

Biết mình – Thầy Viên Minh

Từ Thiện – Thầy Viên Minh

Hiếu – Thầy Viên Minh

Ngồi Im – Thầy Viên Minh

Chỉ Là – Thầy Viên Minh

” Có Không – Đến Đi – Sống Chết ” – Thầy Viên Minh

” Tranh Luận – An Nhiên ” – Thầy Viên Minh

” Sinh – Tử ” – Thầy Viên Minh

Vô Môn Xứ – Thầy Viên Minh

Mưa Ơi Cứ Mưa Đi – Thầy Viên Minh

Chơn Minh – Thầy Viên Minh

Chơn Minh – Thầy Viên Minh

Ý Đạo – Thầy Viên Minh

Ý Đạo 2 – Thầy Viên Minh

Ý Đạo 3 – Thầy Viên Minh

Nhân Quả (Cảm tác sau khi đọc Phật Lý Qua Liêu Trai của Song Hào Lý Việt Dũng) – Thầy Viên Minh

Ý Đạo 4 – Thầy Viên Minh

“Vô tâm – Vô nhiễm” – Thầy Viên Minh

“Hãy Lắng Nghe Bước Chân” – Thầy Viên Minh

” Khổ – Thông ” – Thầy Viên Minh

Một Số Bài Thơ (Song Ngữ) – Thầy Viên Minh

“Phật – Pháp – Thiền – Tịnh – Tâm” – Thầy Viên Minh

“Pháp Từ Bi – Sinh Tử – Lặng Yên” – Thầy Viên Minh

“Thoát Vô Minh – Chịu Khổ – Không Phóng Dật” – Thầy Viên Minh

” Không Vọng Cầu – Ngọc “- Thầy Viên Minh

Những bộ Kinh khác :