Chú Giải Kinh Pháp Cú (đầy đủ)

Wednesday January 12, 2022

Chú giải kinh pháp cú (trọn bộ 4 cuốn), Việt dịch: Trưởng Lão Pháp Minh

 

Link tải sách:

Cuốn 1: https://bit.ly/3yGSgar

Cuốn 2: https://bit.ly/3t9Lxom

Cuốn 3: https://bit.ly/3yNhCDS

Cuốn 4: https://bit.ly/3n0wE6W

 

Những tập kinh khác:

Chú Giải Kinh Pháp Cú (đầy đủ)

Chú Giải Kinh Tiểu Tụng (Tiểu Bộ)

Những bộ Kinh khác :