Nghi Thức Trai Tăng

Tổng hợp nghi thức thọ trai, dâng huê trai tăng, cầu an, cầu siêu ... - Tổng hợp: Khemārāmā (Tài Liệu Nội Bộ)

Nghi thức thọ trai tổng hợp

Link tải file: https://bit.ly/3DJZRJd

Saturday September 4, 2021
Các bài viết khác :