Lời Ngỏ

Tịnh Tâm An Trú Đạo Mầu

Lan Nhã Tĩnh Mặc Lối Vào Chân Như

Khemārāma hay Tịnh An Lan Nhã là tên gọi của một trú xứ đang được xây dựng để tạo điều kiện cho những người nữ muốn tu học theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy tại Việt  Nam.

 

 

Khema có nghĩa là thanh tịnh, bình an, tĩnh lặng. Trạng thái an tịnh tuyệt đối nhất chính là Niết bàn, mà hầu như mỗi người con Phật đều hướng đến. Trong bộ từ điển Abhidhanapadipika, có 40 từ đồng nghĩa với Niết bàn, trong đó Khema là từ thứ 7 được nêu lên. Khemā còn là tên của vị thánh ni thời Đức Phật, đứng đầu trong Ni giới về phương diện trí tuệ. Trước khi xuất gia bà là một bậc thiên hương quốc sắc, và là hoàng hậu khả ái của Vua Bimbisāra. Tuy nhà vua là một trong những đệ tử tại gia đầu tiên của Đức Phật và cũng là người dâng cúng tịnh xá đầu tiên đến Đức Thế Tôn và chư Tăng, nhưng hoàng hậu thì vẫn tránh đến gặp ngài, vì bà thường nghe rằng Đức Phật hay nói về sự phù phiếm của sắc đẹp và khuyên các đệ tử của ngài quán tưởng về sự bất tịnh của thân. Nhà vua vốn là một Phật tử thuần thành, thấm nhuần giáo lý Đức Phật nên muốn những người thân yêu của mình cũng được diện kiến Ngài và học hỏi lối sống hạnh phúc nơi Ngài. Biết hoàng hậu Khema cố tình tránh né không muốn gặp Đức Phật vì sợ Ngài chỉ trích nhan sắc của mình, nhà vua cho vời các thi sĩ, nhạc sĩ sáng tác những thi phẩm, nhạc phẩm ngợi ca cảnh yên bình tĩnh lặng của Tịnh xá, hạnh từ bi trí tuệ của Đức Phật, và nếp thanh tịnh hài hoà của chư Tăng. Vì lòng hiếu kỳ muốn thấy những điều kỳ diệu nghe được trong ca khúc, bà đã cùng nhà vua đến Tịnh xá Trúc Lâm. Chính trong chuyến viếng thăm đầu tiên đó, khi nghe * và thấy bài pháp sống động về sự vô thường mong manh của tấm thân ngũ uẩn mà Đức Phật đã dùng thần thông để giáo hóa cho bà, hoàng hậu Khema đã chứng đắc đạo quả A la hán ngay tại chỗ ngồi, và không trở về hoàng cung mà ở lại Tịnh xá làm một vị tỳ kheo ni sống đời phạm hạnh, trở thành tấm gương sáng ngời cho các thế hệ mai sau. Chính vì muốn nhắc nhở cho các bậc nữ lưu về khả năng tu học và chứng đắc của vị Thánh ni tiền bối tên Khemā, cũng như mong rằng những người đến đây sẽ an trú trong bình an thanh tịnh, mà trú xứ này có tên gọi Khema, dịch sang tiếng Việt là Tịnh An.

 

Ārāma, phiên âm “Lan Nhã”, hay “Già Lam”, trong tiếng Pāli có nghĩa là một khu rừng hay một khu vườn yên tĩnh, mát mẻ, có cốc liêu cho chư tăng ni cư ngụ và hành thiền. Khu vườn rộng một mẫu ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với những cây ăn trái như xoài, nhãn, mít tỏa bóng mát lên ngôi chánh điện tuy nhỏ bé nhưng trang nghiêm, lên những cốc liêu tuy vẫn còn đơn sơ nhưng yên tĩnh, có thể sẽ trở thành một trú xứ thích hợp cho những ai muốn trở về quán chiếu thân tâm.

 

Khemārāma hay Tịnh An Lan Nhã đang được hình thành với tâm nguyện như vậy. Rất mong được sự góp tay chung sức của chư Tôn Đức và quý Phật tử xa gần để nơi này sẽ là một trú xứ an tịnh cho Phật tử nghiên cứu pháp học và thực tập pháp hành, nối tiếp huệ mạng của chư Phật, chư Tổ, và góp phần trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh.

 

Bài kệ mà Ðức Phật đã dạy cho Khemā được trích dẫn trong bộ Ký Sự Trưởng Lão Ni thuộc Tiểu Bộ Kinh như sau:

 

Khema, hãy nhìn thân câú tạo,
Chịu bệnh tật, bất tịnh, già nua;
Chảy ra nhiều thứ uế phàm,
Người ngu thích thú nghĩ rằng đẹp xinh.