Liên Hệ Hùn Phước Xây Chánh Điện

Liên Hệ Hùn Phước Xây Chánh Điện

Nếu  quý vị phát tâm hùn phước, xin gửi về:

Ho Thi Lien, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh TPHCM, STK: 0071000606174

Vui lòng ghi thêm: Hùn phước xây dựng chánh điện.

SĐT: 0902 828 419 (Ni sư Như Liên - trụ trì).

 

With Joint Stock Commercial bank for Foreign Trade of Vietnam, Swift Code: BF TV VNVX

Phone: 0902828419 (Viber)

Xin lưu ý: Đây là tài khoản ngân hàng duy nhất của Ni viện, xin thí chủ lưu tâm.

 

 

Tuesday January 4, 2022
Tags : new noi_bat
Các bài viết khác :