Giáo Trình Pāḷi Trọn Bộ – HT. Minh Châu dịch

Giáo Trình Pali ( Trọn Bộ ) - HT Minh Châu Dịch - Pháp Thí Hội

 

Tên sách : Giáo trình Pali (trọn bộ); Tác giả : A. P. Buddhadatta, Maha Nayaka Thera; Dịch giả : HT. Thích Minh Châu; Ngôn ngữ : Pali-Việt

Link tải sách: https://bit.ly/3o5Q0Ym

Wednesday December 1, 2021
Các bài viết khác :