Đổ Bê Tông Công Trình Bảo Tháp ( Đợt 3 )

  ? Sáng ngày (28/07/2023) tại ni viện Khemārāma – Tịnh An Lan Nhã huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu, bảo tháp Bodhi đang trong quá trình đổ bê tông đợt 3. 

  ? Mục đích của việc xây dựng Bảo Tháp: 

 Thể hiện niềm tri ân lên chư Phật, lên bậc Thầy giác ngộ, đồng thời giúp đỡ chúng sinh tịnh hóa được những dấu ấn nghiệp, đem lại những trải nghiệm tốt trong quá trình xây dựng nhằm trưởng dưỡng những phẩm chất giác ngộ, sự hợp nhất của từ bi và trí tuệ. 

 Quan kiến Vũ trụ luận Phật giáo cho rằng toàn bộ vũ trụ có hình dạng giống như một Bảo tháp khổng lồ – cũng giống như kết cấu Thân vi tế của một con người. Vì thế, trải nghiệm ở cấp độ bên trong con người có mối liên hệ trực tiếp với vũ trụ bên ngoài, và Bảo tháp là một cửa ngõ để kết hợp tự tính trí tuệ Bản lai với Pháp giới vô thủy vô chung. 

  ✍? P/S: Một số hình ảnh đổ bê tông đợt 3 tại ni viện Tịnh An Lan Nhã ( Khemārāma ):

 

Wednesday August 16, 2023
Tags : new noi_bat
Các bài viết khác :