Đổ Bê Tông Công Trình Bảo Tháp (Đợt 2)

Đổ Bê Tông Công Trình Bảo Tháp (Đợt 2) – Tháng 4/2023

     Sáng ngày (04/04/2023) tại ni viện Khemarama – Tịnh An Lan Nhã huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu, bảo tháp Bodhi đang trong quá trình đổ bê tông đợt 2.

     Các hình ảnh được ghi nhận trong quá trình đổ bê tông tại ni viện Khemarama:

 

Hình 1: Chuẩn bị sẵn sàng để đổ bê tông

 

Hình 2: Gia công cốt thép trụ trước khi đổ bê tông

 

Hình 3: Máy đổ bê tông đang trong quá trình đổ bê tông bảo tháp

 

Hình 4: Đổ bê tông trụ

 

     Công trình xây dựng bảo tháp Bodhi (ni viện Khemarama - Tịnh An Lan Nhã) hiện vẫn đang duy trì tiến độ thi công theo kế hoạch từ lúc được khởi công.

 

 

Thursday April 6, 2023
Tags : new noi_bat
Các bài viết khác :