Đại Lễ Dâng Y Kathina Năm 2021

Đại Lễ Dâng Y Kathina Năm 2021

Vừa qua, vào chủ nhật ngày 14/11/2021 (tức ngày 10/10 ÂL), tại ni viện Khemārāma - Tịnh An Lan Nhã đã diễn ra đại lễ dâng y ra hạ cho chư Tỳ-khưu-ni đã an cư ba tháng mùa mưa tại nơi đây với đại thí chủ là vợ chồng Lê Thị Hồng Nhung - Trần Ngọc Kiên. Vì tình hình dịch bệnh còn phức tạp nên buổi lễ dâng y được diễn ra nội bội với quý Sư cô tại ni viện cùng chư tôn đức Ni trong trú xứ huyện Châu Đức - tỉnh BRVT.

Theo truyền thống của Phật giáo Nam truyền, y kathina sẽ được trao cho vị Ni có y bị rách hoặc vị Ni lớn hạ nhất trong Ni chúng. Như mọi năm, Sư cô Như Liên (Bhikkhuṇī Susantā) là vị thọ lãnh y.

Buổi lễ đã được thành tựu viên mãn với sự tịnh tín từ chư thí chủ, sự hoan hỷ của chư Ni cùng sự đóng góp người công người của từ chư thí chủ.

Mong cho phước báu này thấu đến chư thiên và loài người, mong cho đại dịch sắp qua đi để chúng sanh được an vui hạnh phúc, vượt qua mọi hiểm nguy và khổ đau.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Đại thí chủ vân tập
SC. Liễu Pháp (trụ trì ni viện Viên Không) thuyết pháp về ý nghĩa lễ dâng y
Đại thí chủ dâng y bát
Chi Ni thực hiện nghi thức thọ y theo truyền thống
Chư Ni khất thực
Cúng dường trai tăng
Tuesday November 16, 2021
Tags : new noi_bat
Các bài viết khác :