Đại Lễ Dâng Y Kathina Tại Khemārāma – Tịnh An Lan Nhã (23/10/2022)

 
   Sáng ngày 23/10/2022 (28/9/Nhâm Dần), KHEMARAMA Tịnh An Lan Nhã (QL 56, Quảng Thành 2, Nghĩa Thành, Châu Đức, BRVT, VN) tổ chức lễ dâng y Kathina PL.2566 – DL.2022.
 
     Vậy là một mùa an cư đã qua đi và một mùa Kathina đã được thành tựu như nguyện. Ni viện xin thành tâm cảm niệm công đức của Gia đình đại thí chủ (GĐ. Sư cô Tịnh Niệm) và chư thiện tín đã phát tâm hộ độ cho chư Ni an cư nhập hạ trong ba tháng mùa mưa.
 
 
     Đến tham dự và chứng minh buổi lễ có NT. Thích Nữ Như Phúc, trụ trì chùa Phước Châu; NS. Thích Nữ Vạn Liên, NS. Thích Nữ Vạn Đông, trụ trì tịnh thất Vạn Đông; NS. Thích Nữ Chơn Huệ, trụ trì Tịnh xá Quan Âm; NS. Thích Nữ Huệ Tịnh, trụ trì chùa Long Hoa; NS. Thích Nữ Quảng Châu, trụ trì tịnh thất Giác Ngộ; SC. Thích Nữ Như Thành, trụ trì chùa Quảng Liên; SC. Thích Nữ Chơn Đăng, trụ trì chùa Chánh Giác; SC. Như Liên, trụ trì Ni viện Tịnh An Lan Nhã và Ni chúng; sư cô Minh Tâm và Ni chúng Viên Không Ni, cùng quý Sư cô trụ trì các Tịnh xá, chùa, Thiền viện và chư thiện nam tín nữ Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương…gần xa về tham dự.
 
 
     Sau khóa kinh lễ bái Tam bảo do Sư cô Huyền Nghi chủ trì, Sư cô Tâm Tâm thuyết pháp dưới sự trang nghiêm lắng nghe của hàng cư sĩ áo trắng. Kế đến là lễ dâng y Kathina theo đúng truyền thống Phật giáo nam truyền và phần đặt bát hội.
 
 
     Xin chia phước báu từ đại lễ dâng y Kathina này đến chúng sanh trong khắp cùng 31 cõi giới, được hưởng đồng đều nhau cả thảy.
 
 
Sādhu, Sādhu, Sādhu.Lành Thanh !
Xem thêm tại: https://bit.ly/3JU1tnm
Monday November 7, 2022
Tags : new noi_bat
Các bài viết khác :